"MILCZENIE W JĘZYKU I KULTURZE"
(11-12 KWIETNIA 2011)

W dniach 11-12 kwietnia 2011 roku odbyła się trzecia już zorganizowana przez nasze Koło studencko-doktorancka konferencja naukowa, poświęcona tym razem milczeniu. W czasie obrad wystąpiło 24 referentów z 5 ośrodków: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz oczywiście z naszego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
Problematyka wystąpień była bardzo zróżniowana (zob. program), dzięki czemu słuchacze mogli dostrzec wielość i różnorodność przejawów milczenia w języku i rozmaitych tekstach, w innych dziełach kultury (fotografia, malarstwo, muzyka) oraz w ludzkich postawach.
Zapraszamy do przeczytania relacji uczestników oraz do obejrzenia galerii zdjęć.
Powrót do strony głównej